czwartek, 29 czerwca 2017

DIAGNOZA

W diagnozie logopedycznej DZIECKA ocenie poddawane są:
* budowa i funkcjonowanie aparatu mowy,
* odruchowe reakcje oralne, ich rozwój i dojrzewanie,
* oddychanie,
* napięcie mięśniowe okolicy oralnej,
* czynności i funkcje pokarmowe – połykanie, gryzienie i żucie,
* umiejętności prelingwalne niezbędne do nauki mowy
   ( w zależności od wieku dziecka-   w tym wywiad z rodzicem/ prawnym opiekunem)
* mowa bierna i czynna,
* kompetencja językowa, komunikacyjna i kulturowo-społeczna, funkcje poznawcze.

W diagnozie logopedycznej DOROSŁEGO, ocenie podlegają:
1)     mowa spontaniczna,
2)     umiejętność nazywania,
3)     umiejętność powtarzania,
4)     rozumienie mowy,
5)     umiejętność czytania,
6)     umiejętność pisania.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIZYTY W GABINECIE?Na czym będzie polegała wizyta?

Bez względu na poziom przygotowania się do wizyty, obawy, lęki, niepewność, stres-  zawsze POMOŻE osoba badająca.
Nie zawsze diagnoza może być postawiona na pierwszym spotkaniu!

PACJENCI: DZIECI:
1.    Należy zabrać dokumentację medyczną, jeśli dziecko jest pod stałą opieką lekarzy specjalistów ( ortodonty, neurologa, genetyka, laryngologa, audiologa, foniatry, neurochirurga, gastroenterologa.).
2.    Należy przypomnieć sobie przebieg rozwoju dziecka – ZABRAĆ ZE SOBĄ KSIĄŻECZKĘ DZIECKA....
3.    Wskazane, by dziecko zabrało ze sobą coś, (zabawka, przedmiot, część ubioru), co kojarzy się właśnie Jemu z czymś miłym , przyjemnym.

PACJENCI: DOROŚLI:
1.    Zabierają kartę informacyjną ze szpitala (jeśli zaburzenia mowy są skutkiem udaru niedokrwiennego bądź krwotocznego mózgu, urazu, guza itp.)....W przypadku np. afazji.
2.    Istotne, żeby pacjent przyszedł na wizytę z osobą, z którą spędza najwięcej czasu.

Do diagnozy pacjenta (dziecka bądź dorosłego) używane są testy standaryzowane.