poniedziałek, 20 kwietnia 2020

        Od maja 2020 roku usługi logopedyczne po wcześniejszym   telefonicznym uzgodnieniu: stacjonarnie lub zdalnie.

(telefon: 697 664 132- Małgorzata Rams)
Oferujemy: Usługi logopedyczne:
  •       Diagnozę (wydawanie opinii logopedycznej- diagnozy)
  •      Terapia wad i zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży, dorosłych
  •      Terapia niepłynności mowy (jąkanie)
  •      Terapia dla osób niepełnosprawnych w różnym stopniu
  •      Terapia dla osób dorosłych i starszych po wylewach, udarach i innych chorobach mózgu (afazja, dysfazja, dyzartria)
  •       Zajęcia z zakresu emisji i higieny głosu
  •    WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA/ LOGOPEDY