sobota, 28 grudnia 2019
OFERUJEMY:
Usługi logopedyczne:
o   Diagnozę (wydawanie opinii logopedycznej- diagnozy)
o   Terapia wad i zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży, dorosłych
o   Terapia niepłynności mowy (jąkanie)
o   Terapia dla osób niepełnosprawnych w różnym stopniu
o   Terapia dla osób dorosłych i starszych po wylewach, udarach i innych chorobach mózgu         (afazja, dysfazja, dyzartria)
o   Zajęcia z zakresu emisji i higieny głosu
Usługi pedagogiczne:
o   Zajęcia rewalidacyjne
o   Zajęcia rozwijające, aktywizujące, twórcze

DODATKOWO: WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI OŚWIATOWYMI I MEDYCZNYMI


                                       Zapraszam do zapoznania się z ofertą- na BLOGU 
                                                                       Małgorzata Rams