środa, 5 lipca 2017

Niepokojące objawy u Twojego dziecka, które powinny zwrócić Twoją uwagę...

Lista niepokojących objawów: 
 • mowa niewyraźna, bełkotliwa
 • zanik mowy lub jej niewykształcenie
 • skracanie wyrazów
 • przestawianie liter w wyrazach
 • zastępowanie liter w wyrazach
 • nieumiejętność wymówienia niektórych głosek
 • zacinanie się, jąkanie
 • mówienie przez nos (jak przy katarze)
 • niechęć do mówienia lub bardzo rzadkie mówienie
 • wysuwanie języka podczas mówienia między zęby
 • słabsze opanowanie języka niż rówieśnicy
 • zastępowanie głosek dźwięcznych bezdźwięcznymi odpowiednikami

Kiedy warto udać się do logopedy?


Do logopedy warto udać się, gdy mamy wątpliwości, czy nasze dziecko bądź osoba dorosła mówi poprawnie lub gdy nieprawidłowość w mówieniu została zauważona przez lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarkę szkolną, wychowawcę w szkole lub w przedszkolu.
Wizyta logopedyczna jest bardzo ważna  w okresie intensywnego rozwoju mowy dziecka.
Warto spotkać się z logopedą w celu profilaktycznym, by zapobiegać wadom i zaburzeniom wymowy.

czwartek, 29 czerwca 2017

DIAGNOZA

W diagnozie logopedycznej DZIECKA ocenie poddawane są:
* budowa i funkcjonowanie aparatu mowy,
* odruchowe reakcje oralne, ich rozwój i dojrzewanie,
* oddychanie,
* napięcie mięśniowe okolicy oralnej,
* czynności i funkcje pokarmowe – połykanie, gryzienie i żucie,
* umiejętności prelingwalne niezbędne do nauki mowy
   ( w zależności od wieku dziecka-   w tym wywiad z rodzicem/ prawnym opiekunem)
* mowa bierna i czynna,
* kompetencja językowa, komunikacyjna i kulturowo-społeczna, funkcje poznawcze.

W diagnozie logopedycznej DOROSŁEGO, ocenie podlegają:
1)     mowa spontaniczna,
2)     umiejętność nazywania,
3)     umiejętność powtarzania,
4)     rozumienie mowy,
5)     umiejętność czytania,
6)     umiejętność pisania.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIZYTY W GABINECIE?Na czym będzie polegała wizyta?

Bez względu na poziom przygotowania się do wizyty, obawy, lęki, niepewność, stres-  zawsze POMOŻE osoba badająca.
Nie zawsze diagnoza może być postawiona na pierwszym spotkaniu!

PACJENCI: DZIECI:
1.    Należy zabrać dokumentację medyczną, jeśli dziecko jest pod stałą opieką lekarzy specjalistów ( ortodonty, neurologa, genetyka, laryngologa, audiologa, foniatry, neurochirurga, gastroenterologa.).
2.    Należy przypomnieć sobie przebieg rozwoju dziecka – ZABRAĆ ZE SOBĄ KSIĄŻECZKĘ DZIECKA....
3.    Wskazane, by dziecko zabrało ze sobą coś, (zabawka, przedmiot, część ubioru), co kojarzy się właśnie Jemu z czymś miłym , przyjemnym.

PACJENCI: DOROŚLI:
1.    Zabierają kartę informacyjną ze szpitala (jeśli zaburzenia mowy są skutkiem udaru niedokrwiennego bądź krwotocznego mózgu, urazu, guza itp.)....W przypadku np. afazji.
2.    Istotne, żeby pacjent przyszedł na wizytę z osobą, z którą spędza najwięcej czasu.

Do diagnozy pacjenta (dziecka bądź dorosłego) używane są testy standaryzowane.