wtorek, 16 sierpnia 2022

                                                       JEST NA TO SPOSÓB!!!

CZYTAJ WIĘCEJ....

 

EEG BIOFEEDBACK MÓZGU

JEDEN Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH SPOSOBÓW STYMULACJI MÓZGU

 

METODA WSPIERAJĄCA O CHARAKTERZE REHABILITACYJNYM

*Umożliwiająca zmianę charakterystyk własnych fal mózgowych poprzez korzystanie z otrzymywanych zwrotnie informacji o przebiegu pracy mózgu.

*Opracowana naukowo- usprawnia funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, wykorzystując trwające przez całe życie możliwości plastyczne mózgu, polegające na zdolności tworzenia nowych połączeń synaptycznych i wygaszania połączeń już istniejących.

* Pozwala na doskonalenie funkcji poznawczych mózgu i poprawę jego pracy, a tym samym lepsze funkcjonowanie całego organizmu.

 

 

Osoba trenująca, pod bacznym monitoringiem trenera poprzez aktywny udział w sesjach (przy użyciu specjalistycznego sprzętu), modyfikuje i optymalizuje układ swoich fal mózgowych.

 

 

WSKAZANIA (DZIECI/ MŁODZIEŻ/ OSOBY DOROSŁE)

TERAPIA PROBLEMÓW/ZABURZEŃ / SHORZEŃ:

*PROBLEMY SZKOLNE (DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSKALKULIA)

*STRES/ NAPIĘCIE NERWOWE

*ZABURZENIA KONCENTRACJI UWAGI

*TREMA/NAPIĘCIE WEWNĘTRZNE/ ZŁE SAMOPOCZUCIE

*DEPRESJA

*STANY LĘKU/ PANIKI/STANY NATRĘCTW

*ZESPÓŁ PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA

*PRZEWLEKŁE BÓLE GŁOWY/ MIGRENY

* BULIMIA/ ANOREKSJA

*DOLEGLIWOŚCI MENOPAUZY

*PADACZKI I TIKI

*MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE

* NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA

*REHABILITACJA PO URAZIE CZASZKI LUB UDARACH MÓZGU

*ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO

*BÓLE PRZEWLEKŁE

*CHOROBY PSYCHOSOMATYCZNE 

piątek, 12 sierpnia 2022

 EEG BIOFEEDBACK MÓZGU

JEDEN Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH SPOSOBÓW STYMULACJI MÓZGU

 

METODA:

*Umożliwiająca zmianę charakterystyk własnych fal mózgowych poprzez korzystanie z otrzymywanych zwrotnie informacji o przebiegu pracy mózgu.

*Opracowana naukowo- usprawnia funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, wykorzystując trwające przez całe życie możliwości plastyczne mózgu, polegające na zdolności tworzenia nowych połączeń synaptycznych i wygaszania połączeń już istniejących.

* Pozwala na doskonalenie funkcji poznawczych mózgu i poprawę jego pracy, a tym samym lepsze funkcjonowanie całego organizmu.

 

 

Osoba trenująca, pod bacznym monitoringiem trenera poprzez aktywny udział w sesjach (przy użyciu specjalistycznego sprzętu), modyfikuje i optymalizuje układ swoich fal mózgowych.

 

 

 

WSKAZANIA (DZIECI/ MŁODZIEŻ/ OSOBY DOROSŁE)

TERAPIA PROBLEMÓW/ZABURZEŃ / SHORZEŃ:

*PROBLEMY SZKOLNE (DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSKALKULIA)

*STRES/ NAPIĘCIE NERWOWE

*ZABURZENIA KONCENTRACJI UWAGI

*TREMA/NAPIĘCIE WEWNĘTRZNE/ ZŁE SAMOPOCZUCIE

*DEPRESJA

*STANY LĘKU/ PANIKI/STANY NATRĘCTW

*ZESPÓŁ PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA

*PRZEWLEKŁE BÓLE GŁOWY/ MIGRENY

* BULIMIA/ ANOREKSJA

*DOLEGLIWOŚCI MENOPAUZY

*PADACZKI I TIKI

*MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE

* NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA

*REHABILITACJA PO URAZIE CZASZKI LUB UDARACH MÓZGU

*ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO

*BÓLE PRZEWLEKŁE

*CHOROBY PSYCHOSOMATYCZNE

*NIEPŁYNNOŚĆ MOWY