piątek, 30 grudnia 2016

Profesjonalna pomoc dla dzieci, młodzieży, dorosłych

                         Oferta gabinetu:

* wczesna interwencja logopedyczna (od 0-3r.ż.)
* diagnoza logopedyczna
* terapia konkretnych zaburzeń mowy u dzieci/ młodzieży/dorosłych
* praca logopedyczna z osobami z niepełnosprawnością w różnym stopniu
* terapia logopedyczna dla osób starszych, chorych (np. po wylewach, udarach)
* zajęcia rewalidacyjne (dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami)
* zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (dla dzieci z trudnościami w nauce)
* zajęcia rozwijające, aktywizujące dla dzieci w wieku od 5 r. ż.  do 10 r.ż.
* korepetycje wczesnoszkolne –dla dzieci klas I-III szkoły podstawowe
* zajęcia twórcze ( w tym nauka gry na gitarze akordami)
* zajęcia grupowe dla dzieci w czasie wolnym (np. ferie, wakacje)
* przyjmowanie studentów na praktyki (student płaci za praktykę)
* współpraca z instytucjami oświatowymi i medycznymi

                                                                                                                   mgr Małgorzata Rams