poniedziałek, 18 maja 2020

Zielone jabłuszko... STYMULACJA POLISENSORYCZNA.... :)Mniam, mniam....


Małgorzata Rams- NEUROLOGOPEDA/ LOGOPEDA/OLIGOFRENOPEDAGOG ... ZAPRASZAM DO GABINETU:)


NOWOŚĆ !!!! NEUROLOGOPEDA- NOWE KWALIFIKACJE = WYŻSZY POZIOM ŚWIADCZONYCH USŁUG :)


CERTYFIKAT ZAWODOWY LOGOPEDY


MAŁGORZATA RAMS W 2020 ROKU UZYSKAŁA CERTYFIKAT ZAWODOWY LOGOPEDY
O spełnieniu wymagań potrzebnych do otrzymania Certyfikatu decyduje Komisja PZL ds. Certyfikatów. Certyfikat Zawodowy Logopedy nadaje Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów. Certyfikaty są uroczyście wręczane na zebraniach odpowiednich Oddziałów Wojewódzkich.
Intencją przyznawania Certyfikatu Zawodowego Logopedy jest uporządkowanie i ujednolicenie kształcenia logopedów w Polsce. Dokument otrzymują logopedzi spełniający kryteria opracowane przez Komisję do spraw Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów działającą przy Zarządzie Głównym PZL w porozumieniu z Kolegium Logopedycznym zrzeszającym kierowników większości placówek kształcących logopedów.

Konsultacje on-line z Małymi Pacjentami :)


Praca przy pomocy Programu eduSensus Logopedia, który uznany jest za wyrób medyczny. Spełnia wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EEC. Przynosi nie tylko efekty, ale i radość podczas terapii:)