czwartek, 5 marca 2020

Oferujemy:

Usługi logopedyczne:

       Diagnozę (wydawanie opinii logopedycznej- diagnozy)
o   Terapia wad i zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży, dorosłych
o   Terapia niepłynności mowy (jąkanie)
o   Terapia dla osób niepełnosprawnych w różnym stopniu
o   Terapia dla osób dorosłych i starszych po wylewach, udarach i innych chorobach mózgu (afazja, dysfazja, dyzartria)
o   Zajęcia z zakresu emisji i higieny głosu

Usługi pedagogiczne:
o   Zajęcia rewalidacyjne
o   Zajęcia rozwijające, aktywizujące, twórcze


WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA/ LOGOPEDY
Przyjmowanie na praktyki logopedyczne- Umowa z PWSZ.
(Po ich zakończeniu NAJLEPSI Studenci mają możliwość odbycia płatnego stażu z Biura Pracy)